Általános Szerződési Feltételek

Az Általános Szerződési Feltételek, továbbiakban ÁSZF, a Szolgáltató és a vele szerződéses kapcsolatba lépő Vásárló között létrejövő jogviszony általános feltételeit tartalmazza. Az itt nem szabályozott kérdésekben a polgári törvénykönyv, a fogyasztó és a vállalkozás közötti szerződések részletes szabályairól szóló 45/2014. (II. 26.) Kormányrendelet és az elektronikus kereskedelmi szolgáltatások, valamint az az információs önrendelkezési jogról és az információszabadság kérdéseiről szóló 2011. évi CXII. törvény rendelkezései az irányadók. 

 1. Vásárló – Szolgáltató – Szolgáltatás 

Szolgáltató: a www.agrarauditker.hu tulajdonosa, üzemeltetője. 

Vásárló: a Szolgáltató hivatalos honlapján valamilyen terméket vásárol, és az Általános Szerződési Feltételeket (továbbiakban: ÁSZF) tudomásul veszi, és magára nézve is kötelezőnek fogadja el.  

Szolgáltatás: A www.agrarauditker.hu webáruház termékkínálata 

 1. Szerződési Feltételek elfogadása 

A Szerződési Feltételek Vásárló által történő elfogadása a vásárlás. A szerződés nem minősül írásban foglalt szerződésnek, a Szolgáltató azt nem iktatja és utólag nem hozzáférhető. A szerződés ráutaló magatartással jön létre, ha Vásárló a Szolgáltató által nyújtott szolgáltatást igénybe veszi. A Vásárló részéről leadott megrendelés fizetési kötelezettséggel jár. 

 1. Szerződési Feltételek hatálya 

A Szolgáltató fenntartja a jogot, hogy az ÁSZF-et részben vagy egészben bármikor módosíthatja. Az ÁSZF és annak mindenkori módosítása a közzétételkor lép hatályba. Az ÁSZF mindaddig hatályban marad, amíg Szolgáltató szolgáltatást biztosítja. 

Jelen ÁSZF 2021.08.01. napjától határozatlan ideig hatályos. Szerződés nyelve: magyar 

 1. Rendelési információk 

A webáruházban történő vásárlásnak három módja van, telefonon, e-mailben vagy a honlapon keresztül regisztrációval és regisztráció nélkül. A megrendelésről a Szolgáltató 48 órán belül e-mailt küld a Vásárlónak. A webáruház termékei csak házhozszállítással rendelhetők meg. 

 1. Fizetési feltételek és díjak 

A fizetés házhozszállítást követően átutalással történik.  A fizetendő végösszeg a visszaigazoló levél alapján a termék árát tartalmazza, de a szállítási költséget nem.  

A webáruház megrendeléseit 75 kg-ig a Magyar Posta, e feletti mennyiséget fuvarozó cég szállítja ki. A csomagok kézbesítése munkanapokon általában 8 és 16 óra között történik. Az egyszerűbb, problémamentes szállítás érdekében a Vásárlónak ajánlott a telefonszámát megadni a rendelés során. 

A szállítási költségek személyre szabottan vannak meghatározva, amely költségek a Vásárlót terhelik. Ez függ a megrendelt vetőmag mennyiségétől és a szállítási helytől. 

Amennyiben a Vásárlónak kérdése van a pontos szállítási költséggel kapcsolatban, akkor azt a  +36-30/536-0526-os telefonszámon teheti fel. 

 1. Jogok és kötelezettségek 

Ha a Szolgáltató a szerződésben vállalt kötelezettségét azért nem teljesíti, mert a szerződésben meghatározott áru nem áll rendelkezésére, illetve a megrendelt szolgáltatást nem áll módjában nyújtani, köteles erről a Vevőt tájékoztatni. A Szolgáltató az árváltozás jogát fenntartja. Az ellenérték nem tartalmazza az Áfát.  

 1. A megrendelés módosítása a vásárló által  

A megrendelés utólagos módosítására vagy visszamondására csak írásos formában a vetomag@agrarauditker.hu email-címre elküldve van lehetőség. 

 1. A termék visszaküldése  

A terméket csak eredeti állapotában és csomagolásában, hiánytalan mennyiségi, minőségi állapotában veszi vissza a Szolgáltató. Amennyiben a Vevő a rendelés leadása után hibát vett észre (pl.: rossz mennyiséget vagy más terméket rendelt), esetleg mégsem szeretné megrendelni a termékeket, a rendelés teljesítésének megkezdéséig (amelyről a visszaigazolás értesít), lehetősége van módosítani, illetve törölni a rendelését az ügyfélszolgálati elérhetőségeinken (telefon vagy e-mailben). Amennyiben a terméket már kiszállították és mégsem szeretné a Vásárló fogadni, a szállítás költsége ebben az esetben őt terheli. A Szolgáltató fenntartja a jogot a már visszaigazolt megrendelések visszautasítására részben, vagy teljes egészben. Részben történő teljesítésre kizárólag a megrendelővel történő egyeztetést követően kerülhet sor! Módosítás vagy törlés esetén a szolgáltatás vételárának különbözete (többlete) visszautalásra kerül az összeg küldőjének részére. 

 1. A Vásárló jogai és kötelezettségei 

A Vásárló kötelessége a rendeléshez szükséges adatok pontos megadása. A vásárlói adatok megadása során szolgáltatott téves adatokért, és az azokból adódó károkért a Szolgáltató semmilyen formában nem vállal felelősséget az ezen adatokból eredő esetleges téves teljesítés esetén. 

A Vásárló kötelessége a szolgáltatás fizetési mód szerinti megfizetése. (banki átutalás) 

A választott fizetési módtól a Vásárló csak a Szolgáltató előzetes hozzájárulásával térhet el.  

A csomagot kézbesítő viszi a megadott címre. A Vásárló a csomagot kézbesítéskor a futár előtt megvizsgálja, és a csomagon észlelt sérülés esetén kéri a jegyzőkönyv felvételét és fénykép készítését. Sérült csomag esetén utólagos, jegyzőkönyv és fénykép nélküli reklamációt a Szolgáltató nem fogad el. Utólagos tartalomhiányért, esetleg sérülésért a szolgáltató felelősséget nem vállal. 

Amennyiben a csomagon külsérelmi nyom nem látható, de a termék a gondos csomagolás ellenére mégis sérült, azt a vásárló jelezze ügyfélszolgálatunknak. Ebben az esetben a Szolgáltató viseli az áru visszaszolgáltatásával kapcsolatos költségeket.  

A terméket csak eredeti állapotában és csomagolásában, hiánytalan mennyiségi, minőségi állapotában veszi vissza a Szolgáltató.  Ha az elállási jog alapján visszaszállított áru nincs kifogástalan, újra eladható állapotban, akkor azt a Szolgáltató nem köteles visszavenni és annak ellenértékét visszautalni. Az elállási jog gyakorlására vonatkozó 17/1999. Kormányrendelet szövegét letöltheti a Nemzeti Fogyasztóvédelmi Hatóság honlapjáról.  

 1. Szavatosság, jótállás 

Későbbi minőségi kifogás esetére a számlát és a vetőmag csomagolását a Vásárló őrizze meg, mert a rajta lévő számok alapján a gyártó / importőr cégek be tudják azonosítani a vetőmag minőségét! A Vásárló kifogásaival forduljon webáruházunk ügyfélszolgálatához! Az esetleges minőségi reklamációkat a Szolgáltató haladéktalanul továbbítja a forgalmazó cégek szakemberei felé. A minőségi reklamáció jogosságának megítélése a gyártók / importőrök feladata. Webáruházunk csak közvetítő szerepet tud vállalni az ilyen esetekben. 

 1. Adatkezelési információk 

A vásárlás során a Vásárló által megadott nevet, e-mail címet, felhasználói nevet, szállítási címet a Szolgáltató harmadik félnek nem adja át és bizalmasan kezeli. Az adatok kezelése a Vásárló önkéntes hozzájárulásával történik.